PONENTES/SPEAKERS

 

Inmaculada Sánchez Velasco - Directora d'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV

Carolina Pascual Villalobos Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Gary McPherson (Conservatorio de Melbourne)

Vicente Campos (CSM de Castellón)

Julio Escauriaza (CSM de Navarra)

Mamen Giménez (CS de Danza de Valencia)

Katarina Gurska (Escuela Superior de Música Katarina Gurska)

Fernando Cabañas (Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid).

Josep Gustems (Univesridad de Barcelona)

Miquel Alsina (Universitat de Girona)

Óscar Casanova (Universidad de Zaragoza)